9 augusti 2020
14:e upplagan


På grund av rådande omständigheter genomförs i år Hökensås Runt som en Coronaanpassad version. 


För att kunna efterleva de riktlinjer som finns från våra myndigheter kommer det endast finnas en banlängd, 

med olika startgrupper, då ett begränsat antal cyklister (50) får befinna sig på banan samtidigt. 

Läs mer under information nedan.