Etapp 6 ICA Kvantum Tempo

Lördag 15 juli

 

Första start 08.00

Startplats: Korsningen Östra Ringvägen/von Essens väg, Tidaholm

 

Startordning

 

1 km (intervall 30'')

Coming Bikers, första start 08:00

 

4 km (intervall 30'')

F10-12

P10-12

 

8 km (intervall 30'')

F13-14

P13-14

 

14 km

Herrar Seniorer

Herrar Juniorer

Herrar Elit

Damer

F15-16

P15-16

 

 

Karta med banprofil