Etapp 6 ICA Kvantum Tempo

ICA Kvantumpng

Lördag 14 juli / Saturday 14th of July

 

Första start/First start: 08:00

Startplats/Start area: Korsningen Östra Ringvägen/von Essens väg, Tidaholm

 

Startordning

 

1 km (intervall 30'')

Coming Bikers, första start 08:00

 

4 km (intervall 30'')

F10-12

P10-12

 

8 km (intervall 30'')

F13-14

P13-14

 

14 km

Herrar Seniorer

Herrar Juniorer

Herrar Elit

Damer

F15-16

P15-16

 

 

Karta med banprofil