Etapp 6 ICA Kvantum Tempo

ICA Kvantumpng

Lördag 13 juli / Saturday 13th of July

 

Första start/First start: 08:00

Startplats/Start area: Korsningen Östra Ringvägen/von Essens väg, Tidaholm

Start list stage 6

Startordning

 

1 km (intervall 30'')

Coming Bikers, första start 08:00

 

4 km (intervall 30'')

F10-12, first start

P10-12, first start

 

8 km (intervall 30'')

F13-14, first start

P13-14, first start

 

14 km (interval 30")

Herrar Seniorer, first start

14 km (interval 30", the last 20 riders 1')

Herrar Juniorer, first start

Herrar Elit, first start

Damer, first start

F15-16, first start

P15-16, first start

 

 

Karta med banprofil