Etapp 1/Stage 1: Lindströms Bil TempoMåndag 9 juli/Monday 9th of July

 

Första start 11.00

Startplats: Korsningen Östra Ringvägen/von Essens väg, Tidaholm

Startlista etapp 1 / Start list stage 1

 

Startordning 3,2 km:

Herrar Seniorer (första start/first start 09:00)

Herrar Elit  (första start/first start 09:30)

F15-16  (första start/first start 10:30)

P15-16  (första start/first start 11:05)

Damer  (första start/first start 13:00)

Herrar Juniorer  (första start/first start 13:35)

 

 

Karta med banprofil Startordning 1,8 km

Coming Bikers  (första start/first start 14:30)

F10-12  (första start/first start 14:45)

P10-12  (första start/first start 15:05)

F13-14  (första start/first start 15:35)

P13-14  (första start/first start 15:52)

 

 

Karta med banprofil