Bana


Bansträckning inkl profil

(varvet är 54,1 km)

Elitklassen SWE-Cup: 3 varv

Open: 2 varv