Bana


Bansträckning inkl profil

(varvet är 54,7 km)

Herrar Elit SWE-Cup: 3 varv

Herrar Seniorer: 2 varv